Selecteer een pagina

DATA op ORDE in de OPEN TEELTEN (DOOPT)  

PPS DOOPT streeft na de datapositie van boeren te verbeteren. Het project bouwt een fundament voor een betrouwbare manier waarop boeren de data van het eigen bedrijf kunnen opslaan en beheren, ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering, onderzoek en het gecontroleerd delen met anderen. 

PPS DOOPT

Verbetering van de datapositie van agrarische ondernemers in de open teelten

DOOPT bouwt voort op enkele reeds bestaande gedragdcodes voor datagebruik in de agrarische sector. 

Gedragscode BO-Akkerbouw

Het doel van deze code is om drempels te verlagen voor het delen van data. Download de Gedragscode

Code of Conduct Copa- Cogeca

Europeese gedragscode voor datagebruik en eigenaarschap door Copa-Cogeca. Download de Code of Conduct 

Roadmap Dataintensieve Landbouw

‘Naar een data-ecosysteem in de open teelten’ Lees meer over de Roadmap

Levert u datatools aan boeren?

Één van de doelen van DOOPT is het bieden van een overzicht van toeleveranciers die datatools bieden aan boeren. We roepen deze toeleveranciers op zicht te melden zodat we u op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen en mogelijk kunnen betrekken bij verdere uitwerking.  

DOOPT project partners

Datapositie Boeren

DOOPT richt zich op het verstevigen van de positie van de boer in de dataketen. Door deze positie te verstevigen kan zowel de boer als de toeleverancier de beschikbare data beter verwerken.  

Leveranciers datatools

Leveranciers van datatools zoals teeltregistratie of bedrijfsmanagement tools die voldoen aan de gedragscodes kunnen zich nu aanmelden. Graag komen we met u in contact

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op!